Diagnostika vozovek

 • Podrobné vizuální prohlídky vozovek s grafickou prezentací poruch vozovek
 • Digitální videozáznam a fotodokumentace stavu silniční sítě
 • Měření únosnosti:
  • lehkou dynamickou deskou „Grontmij PRIMA 100 LWD“ vhodnou pro kontrolní měření kvality zejména podloží a nestmelených podkladních vrstev
  • deflektometrem „Sweeco PRIMAX 3000 FWD/HWD“ vhodným pro všechny vozovky pozemních komunikací a většinu dopravní ploch
  • deflektometrem „Sweeco PRIMAX 3000 SuperHWD“ – v současné době jedinným zařízením schopným provádět diagnostiku letištních ploch určených i pro provoz letounů Airbus A 380
 • Ve spolupráci s partnerskými firmami:
  • Odběry vzorků konstrukřčních vrstev vozovek a laboratorní rozbory
  • Nedestruktivní měření tlouštěk konstrukčních vrstev vozovek pomocí Georadaru
  • Posouzení drsnosti povrchu netuhých i tuhých vozovek
  • Elektronické měření shodků na hranách desek betonových vozovek
VÍCE

Sledování stavu povrchu vozovek silniční sítě

 • Vizuální prohlídky povrchu vozovek z pomalu jedoucího vozidla se záznamem do PC
 • Zpracování vizuálních prohlídek (vyhodnocení stavu povrchu dle TP 87)
 • Evidence poruch v databázi se sledováním historických dat
VÍCE

Pasport neproměnných parametrů vozovek

 • Zpracování a aktualizace pasportu sítě pozemních komunikací (geometrické uspořádání komunikací, konstrukční složení, vybavení silniční sítě, bezpečnostní zařízení, objekty…)
 • Sběr a evidence svislého a vodorovného dopravního značení
 • Evidence servisních činností (zimní údržba, letní údržba, sečení trávy, nehodové úseky…)
Všechny tyto parametry je možné zobrazit v digitální mapě nebo tisknout souhrnné i detailní tabulky a grafy ve standardních nebo uživatelem definovaných sestavách, případně exportovat do běžných datových struktur (PDF, DOC, XLS, DBF, ODF, XML) a vyšších geografických informačních systémů.
VÍCE

Měrění tloušťek konstrukčních vrstev vozovek a stavebních objektů radarovou nedestruktivní metodou

 • Mobilní měřící sytém Mala CX10™ + EV anténa 1,2GHz umožňuje detekci rozhraní vrstev a homogenity tloušťky vrstev až do hloubky 1,5 m pod povchem
 • Schopnost vyhledávání a lokalizazce objektů pod povrchem jako např. propustky nebo vedení kabeláže, vodovodního či plynového potrubí do hloubky až 1,5 m pod povrchem
  • Hloubka dosahu signálu je závislá na typu materiálu a vlhkosti prostředí, kterým prochází
  • Na vozovkách probíhá měření za jízdy v dopravním proudu
  • Mimo vozovky možnost měření i v těžce přístupných terénech, možnost měření i na svislých plochách (betonové sloupy, stěny apod.)
  • Možnost měření v rozsahu teplot od -20°C do +50C
 • Prvotní výsledky měření již v průběhu provádění měření
 • Široká paleta prezentace výsledků jak v grafické tak tabulkové podobě pomocí programového vybavení RadExplorer
VÍCE

Tvorba a vývoj software

 • Speciální softwarové nadstavby a doplňky k systému RoSy®PMS, PRO, VipMaster
 • Školení k užívání programů RoSy®PMS, VipMaster, PRO
 • Školení na sběr a zpracování dat pomocí programů RoadMaster/VipMaster
 • Konzultace v oboru silniční hospodářství
VÍCE