O FIRMĚ

PavEx® Consulting, s.r.o. je specializovaná konzultační firma v silničním hospodářství poskytující poradenské služby pro správce pozemních komunikací na všech úrovních, projektanty a dodavatele. Byla založena 1.1.1996 se spoluúčastí dánské firmy Sweco DK.

VÍCE

CERTIFIKÁTY

SOFTWARE

Správa systému hospodaření s vozovkami – RoSy®PMS

  • Periodické sledování stavu vozovek silniční sítě
  • Souhrnné informace o stavu silniční sítě, jeho vývoji a o efektivitě finančních prostředků vynaložených na údržbu a opravy vozovek
  • Důsledky omezení rozpočtu na stav vozovek pozemních komunikací, s výhledem až na období 10 let, podle kritérií vývoje hodnoty silniční sítě,
    její průměrné životnosti a rozsahu rizikových úseků
  • Sestavení plánů údržby a oprav vozovek ve formě optimalizovaného rozpočtu dle parametrů odpovídající modelům HDM IV – B/C, NPV, IRR, VOC
  • Generování mapových témat pro GIS (výstupní formát souboru je ESRI – SHP)
  • Tiskové sestavy (tabulky, grafy) – lze nadefinovat podle přání jednotlivého zákazníka
  • Evidence servisních prací pro správce komunikací (zimní údržba, sečení trávy, jarní úklid, …)
VÍCE

 . NAPIŠTE NÁM, MY SE OZVEME

KONTAKTY

Kancelář a sídlo firmy: Brno

Srbská 2741/53, 612 00,
Brno – Královo Pole (mapa)
Tel.: +420 541 589 243
https://www.pavex.cz

Kancelář: pobočka Olomouc

U místní dráhy 5, 779 00,
Olomouc (mapa)

Ing. Luděk Mališ
Ředitel
E-mail: LMa@pavex.cz
Tel.:+420 777 970 301

Ing. Iva Mališová
Administrativa
E-mail: IMa@pavex.cz
Tel.: +420 608 718 004

Ing. Robert Kaděrka, PhD.
Diagnostika vozovek
E-mail: RKa@pavex.cz
Tel.: +420 777 970 304
Jan Merta
Technik
E-mail: JaM@pavex.cz
Tel.: +420 777 970 302

Pavel Žůrek
Technik, operátor
E-mail: PZu@pavex.cz
Tel.: +420 774 970 302