Diagnostika vozovek

 • Podrobné vizuální prohlídky vozovek s grafickou prezentací poruch vozovek
 • Digitální videozáznam a fotodokumentace stavu silniční sítě
 • Měření únosnosti:
  • lehkou dynamickou deskou „Grontmij PRIMA 100 LWD“ vhodnou pro kontrolní měření kvality zejména podloží a nestmelených podkladních vrstev
  • deflektometrem „Sweeco PRIMAX 3000 FWD/HWD“ vhodným pro všechny vozovky pozemních komunikací a většinu dopravní ploch
  • deflektometrem „Sweeco PRIMAX 3000 SuperHWD“ – v současné době jedinným zařízením schopným provádět diagnostiku letištních ploch určených i pro provoz letounů Airbus A 380
 • Ve spolupráci s partnerskými firmami:
  • Odběry vzorků konstrukřčních vrstev vozovek a laboratorní rozbory
  • Nedestruktivní měření tlouštěk konstrukčních vrstev vozovek pomocí Georadaru
  • Posouzení drsnosti povrchu netuhých i tuhých vozovek
  • Elektronické měření shodků na hranách desek betonových vozovek

Technologie FWD (Falling Weight Deflectometer, deflektometr, rázové zatěžovací zkoušky)

Pro podrobnou diagnostiku vozovek má nezastupitelný význam technologie měření únosnosti zařízením FWD. Firma Pavex Consulting, s.r.o. vlastní přístroj PRIMAX 3000, výrobce Sweeco, Dánsko. Toto zařízení je schopné provádět měření jak na běžných vozovkách tak na těžkých letištních konstrukcích.

Výsledky měření, zvláště v kombinaci s měřením georadarem , dávají komplexní a nenahraditelný obraz o aktuálním stavu konstrukce vozovky. Takto lze následně navrhovat efektivní opatření údržby a oprav.

Technologie FWD (Falling Weight Deflectometer, deflektometr, rázové zatěžovací zkoušky)

Pro podrobnou diagnostiku vozovek má nezastupitelný význam technologie měření únosnosti zařízením FWD. Firma Pavex Consulting, s.r.o. vlastní přístroj PRIMAX 3000, výrobce Sweeco, Dánsko. Toto zařízení je schopné provádět měření jak na běžných vozovkách tak na těžkých letištních konstrukcích.

Výsledky měření, zvláště v kombinaci s měřením georadarem , dávají komplexní a nenahraditelný obraz o aktuálním stavu konstrukce vozovky. Takto lze následně navrhovat efektivní opatření údržby a oprav.