SOFTWARE

Správa systému hospodaření s vozovkami – RoSy®PMS

 • Periodické sledování stavu vozovek silniční sítě
 • Souhrnné informace o stavu silniční sítě, jeho vývoji a o efektivitě finančních prostředků vynaložených na údržbu a opravy vozovek
 • Důsledky omezení rozpočtu na stav vozovek pozemních komunikací, s výhledem až na období 10 let, podle kritérií vývoje hodnoty silniční sítě,
  její průměrné životnosti a rozsahu rizikových úseků
 • Sestavení plánů údržby a oprav vozovek ve formě optimalizovaného rozpočtu dle parametrů odpovídající modelům HDM IV – B/C, NPV, IRR, VOC
 • Generování mapových témat pro GIS (výstupní formát souboru je ESRI – SHP)
 • Tiskové sestavy (tabulky, grafy) – lze nadefinovat podle přání jednotlivého zákazníka
 • Evidence servisních prací pro správce komunikací (zimní údržba, sečení trávy, jarní úklid, …)
VÍCE

VipNG

 • Efektivní nástroj ke sběru, zobrazení a vyhodnocení poruch vozovek pozemních komunikací
 • Pracuje pod OS Windows 9x až Windows 7
 • Možnost individuální definice sbíraných parametrů
 • Tvorba plánů sběru dat
 • Intuitivní ovládání (i pro dotykové displeje) a přívětivé uživatelské rozhraní
 • Grafický tisk průběhu poruch sledovaného úseku / silnice
 • Export do souboru formátu TXT pro možnost dalšího zpracování dat mimo systém
VÍCE

LayEPS

Program LayEPS slouží k výpočtu a posouzení konstrukce netuhých vozovek podle technických podmínek TP 170 – „Navrhování vozovek pozemních komunikací“ (schváleno MD ČR pod č.j. 517/04-120-RS/1 s účinností od 1. prosince 2004). Výpočet napětí a přetvoření je založen na řešení lineárně pružného vrstevnatého poloprostoru.
V současné době je zpracováván projekt – Dodatek TP170 – Navrhování vozovek, ve kterém bude zpracován přechod na nové značení konstrukčních vrstev se specifikací jejich návrhových parametrů. Po schválení dodatku a jeho zapracování do programu LayEPS budou uživatelé o nové verzi programu informováni e-mailem.

VÍCE

PRO (PavEx Road Office)

 • Program pro evidenci a zobrazení svislého (SDZ) a vodorovného dopravního značení (VDZ)
 • Pracuje pod OS Windows 9x až Windows XP
 • Jednoduchá editace, přidávání a odebrání záznamu
 • Hromadný import dat z programů pro sběr dat
 • Volitelné zobrazení a tisk jednoho, případně obou druhů dopravního značení současně
 • Uživatelsky definované tiskové sestavy (přehled jednotlivých značek, jejich stavu, ceny, atd. dle naplněných údajů z databáze) – souhrnné i detailní přehledy
VÍCE