PRO (PavEx Road Office)

  • Program pro evidenci a zobrazení svislého (SDZ) a vodorovného dopravního značení (VDZ)
  • Pracuje pod OS Windows 9x až Windows XP
  • Jednoduchá editace, přidávání a odebrání záznamu
  • Hromadný import dat z programů pro sběr dat
  • Volitelné zobrazení a tisk jednoho, případně obou druhů dopravního značení současně
  • Uživatelsky definované tiskové sestavy (přehled jednotlivých značek, jejich stavu, ceny, atd. dle naplněných údajů z databáze) – souhrnné i detailní přehledy