REFERENCE


Objednatel Lokalizace Rozsah Poznámky
ŘS Zlínského kraje Síť II. a III. třídy 1 783 km Aktualizace proměnných parametrů (poruch) vozovek, sestavení plánů údržby a oprav, správa a obnova programového vybavení
KSS Libereckého kraje Síť II. a III. třídy 2 106 km Aktualizace proměnných parametrů (poruch) vozovek, sestavení plánů údržby a oprav, správa a obnova programového vybavení
KSÚS Královehradeckého kraje Síť II. a III. třídy 3 326 km Aktualizace proměnných parametrů (poruch) vozovek, sestavení plánů údržby a oprav, správa a obnova programového vybavení
SÚS v Plzeňském kraji Síť II. a III. třídy 4 599 km Aktualizace proměnných parametrů (poruch) vozovek, sestavení plánů údržby a oprav, správa a obnova programového vybavení
KSÚS Olomouckého kraje Síť II. a III. třídy 3 045 km Aktualizace proměnných parametrů (poruch) vozovek, sestavení plánů údržby a oprav, správa a obnova programového vybavení
Kraj Vysočina – odbor dopravy Síť II. a III. třídy 4 608 km Sběr stavu povrchu vozovek. Výpočet plánů údržby a oprav
SÚS Pardubického kraje Síť II. třídy 913 km Sběr stavu povrchu vozovek
SÚS Pardubického kraje, okres Chrudim Síť III. třídy 681 km Sběr stavu povrchu vozovek
SÚS Jihomoravského kraje Vybraná sít 800 km Aktualizace stavu a plánů údržby a oprav
SÚS Jihomoravského kraje Oblastní síť 3 070 km Aktualizace proměnných parametrů
SÚS Jihočeského kraje Síť II. a III. třídy 5 457 km Sběr stavu povrchu vozovek


Objednatel Předmět dodávky Rozsah Poznámky
SÚS Jihočeského kraje měření únosnosti 5 237 bodů Vybrané silnice II a III. třídy
Siemens – Drásov diagnostika podlahy ve výrobní hale navijárny
Proj. kancelář Škubalová měření únosnosti 20 km I/6, I/27, II/195, III/20161
ConsulTest, s.r.o. měření únosnosti 7 km I/48, II/426
Ing. Ivo Prokop, proj. kanc. měření únosnosti 2 km II/315
Dopravoprojekt Brno, a.s. diagnostika vozovky 3 km I/23 – Markvartice
ŘSD ČR – správa Brno diagnostika vozovky 20 km I/55 – Břeclav
ŘSD ČR – správa Liberec měření únosnosti 58 km I/8, I/13, I/14, I/30, I/38
Dopravoprojekt Brno, a.s. diagnostika vozovky 17 km I/49, II/432, II/497
SÚS Zlín diagnostika vozovky 9 km I/49 Zlín – Louky
ŘSD ČR – správa Brno diagnostika vozovky 25 km I/23 Mrákotín–Telč – hr. okr. Třebíč
ŘSD ČR – správa Brno diagnostika vozovky 15 km I/23 Kývalka – hr. okr. Třebíč
ŘSD ČR – správa Brno měření únosnosti 26 km I/47 Vyškov–Kroměříž
ŘSD ČR – správa Brno měření únosnosti 12 km I/54 Javo&řina
ŘSD ČR – správa Brno měření únosnosti 33 km II/193, II/198, II/201, II/202
ŘS Zlínského kraje diagnostika vozovek 42 km Vybrané silnice II a III. třídy
VPÚ DECO Praha diagnostika vozovky 4,3 km I/3 Veselí n. Lužnicí
Skanska, a.s. diagnostika vozovky 2 km TPC Kolín
OD kraje Vysočina diagnostika vozovky 22 km II/406 Jihlava – Telč
KSÚS Vysočina diagnostika vozovky 22 km II/523 Jihlava – Humpolec
Strabag, a.s. diagnostika vozovky 640 m III/4335 Hradčany
Dopravoprojekt Brno diagnostika vozovky 4 km II/452 Bruntál
Skanska a.s. diagnostika vozovky 8,5 km II/424 Moravská Nová Ves
Printes Atelier diagnostika vozovky 14 km II/444 Uničov
SSOK diagnostika vozovky 7 km III/37346 Ponikev
Consultest diagnostika vozovky 15,5 km II/351 Třebíč – Dalešice
Skanska a.s. diagnostika vozovky 2,5 km D11 Dobřenický + Kinský zářez


Objednatel Předmět dodávky Rozsah Poznámky
Ostrava – Mošnov komplexní diagnostika 1 200 bodů všechny pohybové plochy
MO ČR – NATO stanovení PCN 4 900 bodů 14 vojenských letišť
Aviation service diagnostika vozovky 5 000 m2 Posouzení únosnosti stojánky
Správa letišť – Ruzyně stanovení PCN + PCI RWY 06/24, 13/31
MO ČR – Náměšť, Čáslav, Kbely stanovení PCN Diagnostika vozovek RWY, TWY, APN
KÚ Olomouckého kraje – Přerov, Bochoř stanovení PCN + PCI
AGA Letiště Poprad stanovení PCN + PCI RWY 09/27, TWY A
Správa letišť – Ruzyně stanovení PCN + PCI RWY 12/30


Objednatel Předmět dodávky Rozsah Poznámky
Nicaragua měření únosnosti 1 200 bodů
Benin měření únosnosti 700 bodů
Dánsko georadar 590 km
Slovensko sběr stavu povrchu vozovek + pasport 100 km Objízdné trasy R1


Objednatel Předmět dodávky Rozsah Poznámky
Město Plzeň sběr SDZ 120 km silniční síť na území města
Město Plzeň sběr a pasport SDZ 62 km vybraná síť MK města Plzně
SUS Klatovy sběr SDZ 930 km inventarizace silniční sítě
SUS Brno-venkov sběr a pasport SDZ 818 km inventarizace silniční sítě
SUS Liberec sběr SDZ 62 km inventarizace silnic I. třídy
SUS Brno-venkov sběr SDZ 92 km inventarizace silnic I. třídy
SUS Kralovice sběr SDZ 17 km inventarizace silnic I. třídy
ŘS Zlínského kraje sběr VDZ 228 km inventarizace silnic II. třídy
SÚS oblast Kladno sběr SDZ a VDZ 2 484 km inventarizace silnic II. a III. třídy
KSS Libereckého kraje sběr SDZ 2 106 km silnice II. a III. třídy
Areál Škoda Auto, a.s. sběr dat 25 km pasport SDZ, VDZ a stavu vnitrozávodových komunikací
ŘS Zlínského kraje sběr a pasport SDZ 1 787 km inventarizace silniční sítě
SÚS Klatovy sběr SDZ 1 030 km inventarizace silnic II. a III. třídy
Obec Štěpánov sběr a pasport SDZ 14 km inventarizace silnic v obci


Objednatel Předmět dodávky Rozsah Poznámky
KSS Libereckého kraje nehody 2 484 km silnice I., II. a III. třídy
KSS Libereckého kraje zimní údržba 2 106 km silnice II. a III. třídy
VUT FAST Brno nehody vybrané silnice I. a II. třídy (kraje: Jihomoravský, Zlínský a Vysočina)