PAVEX® CONSULTING, s.r.o.

PavEx® Consulting, s.r.o. je specializovaná konzultační firma v silničním hospodářství poskytující poradenské služby pro správce pozemních komunikací na všech úrovních, projektanty a dodavatele.

Byla založena 1.1.1996 se spoluúčastí dánské firmy Sweco DK.

Výpis z obchodního rejstříku.

Je výhradním dodavatelem a správcem systému hospodaření s vozovkou (SHV) RoSy®PMS. Systém je vyvíjen od 70. let dánskou firmou Sweco DK. V České republice byl testován od roku 1992 ve spolupráci s VUT FAST Brno. V roce 1994 byl systém vybrán na základě výběrového řízení vypsaného ŘSD ČR a MD ČR pro implementaci pro správce silniční sítě II. a III. třídy. V současnosti je k dispozici verze RoSy®PMS 10, která nabízí nové vylepšené vlastnosti práce (implementace prohlížeče GIS, práce více uživatelů v síti, evidence veškerých dostupných informací souvisejících s komunikacemi).

Další stěžejní aktivitou firmy PavEx® Consulting, s.r.o. je komplexní diagnostika vozovek a navazující návrh údržby a oprav stávajících vozovek, případně návrh konstrukce nové nebo rekonstruované vozovky, určená pro správce pozemních komunikací na všech úrovních správy (stát, kraje i obce).

Na výše uvedené aktivity firma získala v roce 2005 certifikát ČSN EN ISO 9001:2001 , dále firma získala oprávnění k měření únosnosti vozovek rázovým zařízením – deflektometrem Sweco FWD PRI-3000 a rovněž disponujeme oprávněním k provádění diagnostických prací na netuhých i tuhých vozovkách.

KONTAKTUJTE NÁS