LayEPS

Program LayEPS slouží k výpočtu a posouzení konstrukce netuhých vozovek podle technických podmínek TP 170 – „Navrhování vozovek pozemních komunikací“ (schváleno MD ČR pod č.j. 517/04-120-RS/1 s účinností od 1. prosince 2004). Výpočet napětí a přetvoření je založen na řešení lineárně pružného vrstevnatého poloprostoru.
V současné době je zpracováván projekt – Dodatek TP170 – Navrhování vozovek, ve kterém bude zpracován přechod na nové značení konstrukčních vrstev se specifikací jejich návrhových parametrů. Po schválení dodatku a jeho zapracování do programu LayEPS budou uživatelé o nové verzi programu informováni e-mailem.

V současné době pracuje program LayEps v4.2 na počítačích s 64bit verzí systému Windows 10 s omezením v závislosti na verzi aktualizace systému. Příčinou je 16bitové výpočetní jádro programu, které musí běžet s nadstavbou DosBox, která si nerozumí s některými verzemi (aktualizací) OS WIN10 64bit.

Krátkodobé, jednorázově řešení můžeme nabídnout jako službu ve zpracování návrhu a posouzení Vámi definované konstrukce u nás běžící instalací programu. Požadavky můžete zasílat na adresu LMA(zavináč)pavex.cz. Na dlouhodobém řešení pracujeme ve spolupráci s VUT FAST Brno, kde bychom rádi uvedli v život novou, plně funkční verzi programu v rámci připravované inovace předpisu TP170 Navrhování vozovek pozemních komunikací.