LayEPS

Program LayEPS slouží k výpočtu a posouzení konstrukce netuhých vozovek podle technických podmínek TP 170 – „Navrhování vozovek pozemních komunikací“ (schváleno MD ČR pod č.j. 517/04-120-RS/1 s účinností od 1. prosince 2004). Výpočet napětí a přetvoření je založen na řešení lineárně pružného vrstevnatého poloprostoru.
V současné době je zpracováván projekt – Dodatek TP170 – Navrhování vozovek, ve kterém bude zpracován přechod na nové značení konstrukčních vrstev se specifikací jejich návrhových parametrů. Po schválení dodatku a jeho zapracování do programu LayEPS budou uživatelé o nové verzi programu informováni e-mailem.