Sledování stavu povrchu vozovek silniční sítě

  • Vizuální prohlídky povrchu vozovek z pomalu jedoucího vozidla se záznamem do PC
  • Zpracování vizuálních prohlídek (vyhodnocení stavu povrchu dle TP 87)
  • Evidence poruch v databázi se sledováním historických dat