Pasport neproměnných parametrů vozovek

  • Zpracování a aktualizace pasportu sítě pozemních komunikací (geometrické uspořádání komunikací, konstrukční složení, vybavení silniční sítě, bezpečnostní zařízení, objekty…)
  • Sběr a evidence svislého a vodorovného dopravního značení
  • Evidence servisních činností (zimní údržba, letní údržba, sečení trávy, nehodové úseky…)
Všechny tyto parametry je možné zobrazit v digitální mapě nebo tisknout souhrnné i detailní tabulky a grafy ve standardních nebo uživatelem definovaných sestavách, případně exportovat do běžných datových struktur (PDF, DOC, XLS, DBF, ODF, XML) a vyšších geografických informačních systémů.