Měrění tloušťek konstrukčních vrstev vozovek a stavebních objektů radarovou nedestruktivní metodou

 • Mobilní měřící sytém Mala CX10™ + EV anténa 1,2GHz umožňuje detekci rozhraní vrstev a homogenity tloušťky vrstev až do hloubky 1,5 m pod povchem
 • Schopnost vyhledávání a lokalizazce objektů pod povrchem jako např. propustky nebo vedení kabeláže, vodovodního či plynového potrubí do hloubky až 1,5 m pod povrchem
  • Hloubka dosahu signálu je závislá na typu materiálu a vlhkosti prostředí, kterým prochází
  • Na vozovkách probíhá měření za jízdy v dopravním proudu
  • Mimo vozovky možnost měření i v těžce přístupných terénech, možnost měření i na svislých plochách (betonové sloupy, stěny apod.)
  • Možnost měření v rozsahu teplot od -20°C do +50C
 • Prvotní výsledky měření již v průběhu provádění měření
 • Široká paleta prezentace výsledků jak v grafické tak tabulkové podobě pomocí programového vybavení RadExplorer